Revanesse Contour

چاپ

ژل خالص با غلظت بالا است که به طور کامل جذب می شود.

این محصول به طور خاص برای Body Contouring  ، شکل دهی قسمت میانی صورت (گونه) و فک و چانه و لیپوآتروفی طراحی شده است. این ژل در 2 سرنگ  1 میل برای تزریق تهیه شده است. و به طور طبیعی بعد از تقریبا 24 ماه جذب بدن می شود.

خصوصیات کلی
سایز سوزن 27g- 13mm
عمق تزریق زیرجلدی و عمیق ( بالای عضله)
ماده افزودنی ندارد. در بعضی از موارد دارای لیدوکائین است
مدت ماندگاری 24-18 ماه
غلظت ژل (mg/mL) 25
محل کاربرد شکل دهی قسمت میانی صورت (گونه) و فک و چانه و لیپوآتروفی